Mgr. Jana Bímová

Konferenční tlumočnice
& překladatelka

Čeština • Němčina • Angličtina

Soudní tlumočnice u Krajského soudu
v Praze

Družstevní 379
29441 Dobrovice

Telefon: +420 / 777 739 731
Email: jana@bimova.eu
Skype: JaneBeam

Vítejte na stránkách konferenční tlumočnice
a překladatelky Jany Bímové
Nabídka tlumočení


Věnuji se konsekutivnímu, simultánnímu i doprovodnému tlumočení z/do českého, německého a anglického jazyka. Jako soudní tlumočnice též mám oprávnění tlumočit před soudy a státními orgány.

Specializace:
  • semináře, konference, obchodní jednání
  • evropské podnikové rady
  • stavebnictví, obnovitelné zdroje energie

Nabídka překladů


Věnuji se překladům běžných i odborných textů z/do českého, německého a anglického jazyka.
Současně poskytuji překlady se soudním ověřením („s razítkem“), které zpravidla vyžadují soudy a další veřejné instituce.
Dále mohu zajistit překlady z/do ruštiny, ukrajinštiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a portugalštiny.

Specializace na právní texty a ekonomické texty:
  • soudní rozhodnutí, výpisy z trestního/obchodního rejstříku, rodné listy
  • smlouvy, zakládací listiny, výroční zprávy, certifikáty
  • odborné publikace (stavebnictví, obnovitelné energie)

Tlumočím pro Vás!Kdo jsem?


Kromě ukončeného studia tlumočení jsem absolvovala obory anglistika, germanistika a mezinárodní vztahy. Absolvovala jsem několik zahraničních stáží včetně stáže v evropských institucích, kde jsem si své znalosti mohla vyzkoušet v praxi. Třebaže se tlumočení intenzivně věnuji již od roku 2006, stále znovu ve své profesi nacházím nové aspekty a nepřestávám se dále vzdělávat. Zprostředkovávat komunikaci mezi lidmi různých jazyků a kultur mi přináší radost a osobní uspokojení.

Co nabízím?


Jako tlumočnice Vám mohu nabídnout bohaté zkušenosti z prostřední mezinárodních jednání, konferencí či veletrhů. Díky své spolupráci se státními i soukromými organizacemi jsem si osvojila široký záběr odborné terminologie, přesto si nepřestávám rozšiřovat své znalosti a kompetence v nových oblastech. Na každé tlumočení se pečlivě připravuji a úzce spolupracuji se zadavatelem. Samozřejmostí je pro mě spolehlivost, dochvilnost a diskrétnost. Za každých okolností dodržuji mlčenlivost a profesní tajemství.

Copyright © 2014 Jana Bímová & Denisa Šulajová